Lezan Kadir

Lezan er fase 2 læge – det vil sige hun er i gang med videreuddannelsen til speciallæge.
Hun er hos til og med 31/8-2021.

Det er vores holdning, at almen praksis skal deltage i uddannelsen af yngre læger. Vi finder det meget vigtigt, at alle læger kender til arbejdet i almen praksis.

Der er derfor i praksis fast ansat en yngre læge som led i lægens videreuddannelse til speciallæge, ofte som almen praktiserende læge.

Disse læger er ansat for et halvt år ad gangen.

Enkelte er dog knyttet til os over flere år i form af en samlet ansættelse i en uddannelsesstilling til almen praktiserende læge.

Jehad Barakji

Jehad er KBU læge, dvs. klinisk basisuddannelse.

Han er hos os til og med 31/10-2021

Det er vores holdning, at almen praksis skal deltage i uddannelsen af yngre læger. Vi finder det meget vigtigt, at alle læger kender til arbejdet i almen praksis.

Der er derfor i praksis fast ansat en yngre læge som led i lægens videreuddannelse til speciallæge, ofte som almen praktiserende læge.

Disse læger er ansat for et halvt år ad gangen.

Enkelte er dog knyttet til os over flere år i form af en samlet ansættelse i en uddannelsesstilling til almen praktiserende læge.