Det er vores holdning, at almen praksis skal deltage i uddannelsen af yngre læger. Vi finder det meget vigtigt, at alle læger kender til arbejdet i almen praksis.

Når det er muligt, er der derfor i praksis fast ansat en yngre læge som led i lægens videreuddannelse til speciallæge, ofte som almen praktiserende læge.

Disse læger er ansat for et halvt år ad gangen.

Enkelte er dog knyttet til os over flere år i form af en samlet ansættelse i en uddannelsesstilling til almen praktiserende læge.