Det er vores holdning, at almen praksis skal deltage i uddannelsen af yngre læger. Vi finder det meget vigtigt, at alle læger kender til arbejdet i almen praksis.

Når det er muligt, er der derfor i praksis fast ansat en yngre læge som led i lægens videreuddannelse til speciallæge, ofte som almen praktiserende læge.

Disse læger er ansat for et halvt år ad gangen, typisk som KBU-læger.
Klinisk Basis Uddannelse er den første del af den lægelige videreuddannelse,lige efter universitetsuddannelsen. Den er fælles for alle læger uanset senere valg af lægeligt speciale

Enkelte er dog knyttet til os over flere år i form af en samlet ansættelse i en hoveduddannelsesstilling til almen praktiserende læge.

For tiden arbejder hos os:

  • Læge Nadia Holm, der er ansat i hoveduddannelses stilling
  • Læge Mette Marie Serop, der er ansat som KBU læge 9/4 – 30/9 2024