Alle, der arbejder i praksis, har tavshedspligt. Det betyder, at ingen kan indhente oplysninger fra vores journaler uden patientens samtykke.
Det gælder også patienters pårørende, der som hovedregel må sikre sig patientens samtykke, før vi kan diskutere en patient.

Der er undtagelser på det sociale område og på forsikringsområdet, hvor man ofte giver sit samtykke ved forsikringens tegnelse.