Louise Termøhlen Nielsen

Louise Termøhlen Nielsen

Praksissygeplejerske

Sygeplejerske  i praksis siden 2003

Anja Becker Larsen

Praksissygeplejerske

Sygeplejerske  i praksis siden 2022

Sygeplejerskernes opgaver er mange. De tager sig især af mange praktiske ting som f.eks. vaccinationer, blodprøvetagning, sårskift, lungefunktionsundersøgelser, EKG og meget mere.
I en del tilfælde kan de selvstændigt afholde konsultationer uden lægens tilstedeværelse
De vil også være at møde ved skranken og i telefonbetjeningen.