Alle vaccinationer kræver tidsaftale.

Rejsevaccinationer betales ikke af sygesikringen. Husk at lægge dette oveni, når prisen på en rejse beregnes.
Ved en rejsevaccination skal man betale dels et konsultationshonorar og dels vaccineprisen. 
Er det nødvendigt med mere end én konsultation til samme rejse, betales nedsat honorar for de efterfølgende konsultationer. 
Såfremt flere møder samtidigt, tages konsultationshonorar for den første fremmødte, og nedsat honorar for de øvrige.

Influenza vaccine koster 175.- kr. Vaccinationen er gratis for personer over 65 år.

Pneumokokvaccination kan, mod betaling, gives til personer, der ikke tidligere er vaccineret – snak med læge/sygeplejerske.

Børnevaccinationer er gratis.

Stivkrampevaccination i forbindelse med skade- og sygdomsbehandling er gratis. Gives den i forbindelse med rejse er der egenbetaling.

KonsultationshonorarPatientbetaling
1.konsultation250 kr.
Efterfølgende konsultationer140 kr.
VaccinationVarighed Patientbetaling
Influenza, selvbetalere1 år 170 kr.
Lungebetændelse (pneumokokkvaccine)op til 5 årafhængig af blodprøve 340 kr.
Gammaglobulin 1-3 mdr.2 ml: 170 kr.
5 ml: 400 kr.
Japansk hjernebetændelse 1 år efter 2 vacc. 890 kr.
Meningitis vaccine3 årA+C: 150 kr.
A, C, Y+W-135: 245 kr.
Hepatitis Avoksen 10 år efter 2 vacc.365 kr.
Hepatitis Abarn 10 år efter 2 vacc.240 kr.
Hepatitis Bvoksen 10 år efter 3 vacc.275 kr.
Hepatitis Bbarn 10 år efter 3 vacc.175 kr.
Hepatitis A+Bvoksen 10 år efter 3 vacc.460 kr.
Hepatitis A+Bbarn 10 år efter 3 vacc.308 kr.
Gul feber10 år130 kr.
Tyfus175 kr.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til vaccinationer (pr. vaccination):

Gr 5 medlemmer50%
Gr 1+2 medlemmer50%