Alle vaccinationer kræver tidsaftale.

Pneumokokvaccination kan, mod betaling, gives til personer, der ikke tidligere er vaccineret – snak med læge/sygeplejerske.

Børnevaccinationer er gratis.

Stivkrampevaccination i forbindelse med skade- og sygdomsbehandling er gratis. Gives den i forbindelse med rejse er der egenbetaling.

Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til visse vaccinationer.