• Lægerne vil søge at vedligeholde og udvikle deres lægelige viden gennem hyppig deltagelse i videreuddannelse
  • Praksis deltager så vidt muligt altid i den lægelige uddannelse ved fast at have tilknyttet en læge under videreuddannelse
  • Det er vigtigt, at lægerne engagerer sig i aktiviteter udenfor praksis
  • Praksis tilbyder alle muligheder i almen praksis, men lægerne har også særlige områder, som de i særlig grad interesserer sig for