På anbefaling fra Sundhedsstyrelsen har vi besluttet en opstramning vedr. udskrivning af sovepiller og beroligende medicin.
Disse recepter kan kun fornyes ved konsultation hos lægen.
Baggrunden er de store bivirkninger, der er forbundet med disse præparater, i form af sløvhed, nedsat reaktionsevne og tilvænning.
Bemærk samtidig at det som hovedregel ikke er tilladt at køre bil, når man indtager beroligende medicin.