På anbefaling fra Sundhedsstyrelsen har vi besluttet en opstramning vedr. udskrivning af sovepiller og beroligende medicin.
Disse recepter kan derfor ikke fornyes hos sekretæren, der i stedet vil henvise til lægerne, enten telefonisk eller ved konsultation.
Baggrunden er de store bivirkninger, der er forbundet med disse præparater, i form af sløvhed, nedsat reaktionsevne og tilvænning.
Bemærk samtidig at det som hovedregel ikke er tilladt at køre bil, når man indtager beroligende medicin.