De fleste attester betales af den, der ønsker attesten, f.eks. kommunen eller et forsikringsselskab. 
Nogle attester skal dog betales af patienten selv direkte til lægen. De gælder også attester, som patienten senere får refunderet, f.eks. sygemeldinger.

Stort set alle attester er tillagt moms.

Mulighedserklæring/frihåndsattest kr. 350
Kørekortsattest kr. 400