Alle hverdage fra kl. 16.00 til 8.00, i weekender og på helligdage varetages det akutte arbejde af lægevagten.

Lægevagten kontaktes på tlf. 1818.
1818 er et fællesnummer for lægevagt, skadestue og psykiatrisk akutmodtagelse.

Man kan ikke møde op hos lægevagten uden telefonisk aftale.

Husk at lægevagten kun tager sig af akut opstået sygdom, der ikke kan vente til næste almindelige arbejdsdag hos os.

Når man ringer til lægevagten, kan man forvente enten telefonisk råd og vejledning, forslag om konsultation i lægevagtens lokaler eller tilbud om sygebesøg.

Lægevagtens lokaler er beliggende på Slagelse sygehus, Ingemannsvej 50, i akuthuset.
Man skal IKKE henvende sig til personalet, men blot registrere sig med sit sundhedskort i kortlæseren og tage plads i venteværelset.