Lægernes telefontid

er dagligt fra kl. 8.00 til 9.00.
Man kan sædvanligvis ikke regne med at træffe lægen telefonisk udenfor dette tidspunkt.

Sygebesøg

aflægges fra kl. 12.00 til 13.00
Aftaler om sygebesøg skal sædvanligvis træffes i lægernes telefontid

Kontakt sekretærerne

Sekretærernes telefontid er dagligt fra kl. 9.00 til 12.00 for tidsbestilling og medicinfornyelse.

Sekretariatet er i øvrigt åbent for henvendelser:

  • Alle dage 8.00-12.00 samt
  • man-torsdag 13.30-14.00 og 15.30-16.00

Udenfor disse tider henvises i akutte tilfælde til akuttelefonen (se nedenfor).

Akutte henvendelser

Klinikkens telefoner er åbne fra kl. 08 til kl. 12
I hele klinikkens åbningstid henvises på telefonsvareren til andet nummer, der er reserveret til akutte henvendelser. Dette nummer besvares altid og straks. For ikke at blokere for livsnødvendige henvendelser, vil man blive afvist på dette nummer, hvis der ikke er tale om et livsvigtigt problem.

Fredag fra kl.12.00 til 16.00

passes det akutte arbejde i Korsør af byens læger på skift. Praksis kan derfor være lukket. Så henviser vi til en af byens øvrige læger for behandling af akut sygdom. Det gælder også onsdag før påske, før Kr. Himmelfartsdag og torsdag før St.Bededag
Det vil fremgå af meddelelse på vores telefonsvarer og ved opslag på hoveddøren, hvem vi henviser til.

Tidsbestilling

Konsultationer finder sted både formiddag og eftermiddag.

Man skal bestille tid til konsultation. Lægerne har ikke åben konsultation, hvor man blot kan henvende sig. Tid bestilles hos sekretæren.

Tidsbestilling er nødvendig for planlægningen af vores arbejde. Oftest tilbydes en tid indenfor de nærmeste dage. Akut opstået sygdom, herunder skader, ses samme dag.

Ifølge aftalen med Sygesikringen skal patienter tilbydes en tid inden fem hverdage, med mindre andet aftales. Det gælder dog ikke forebyggende undersøgelser (graviditet, børn), attester o.l. Det ønsker vi at overholde, men det betyder, at man vil kunne få tilbudt tid hos en af lægerne, ikke nødvendigvis den man helst vil til. Dér kan undertiden være længere ventetid.

Vi bestræber os på at overholde de aftalte tider, men akutte henvendelser og skader kan forrykke tidsplanen. Vi beder derfor om forståelse for, at tiden ikke altid kan holdes. Alle patienter kan komme i den situation, at de skal til her og nu.

Er man forhindret i at møde op, skal man huske at melde afbud til sekretæren.

Akutte tider

Aftalte konsultationer finder sted efter aftale.

Skønner lægen, at der er behov for en akut tid samme dag, og er det ikke muligt at finde en ledig tid, vil man blive tilbudt en akut tid.

De akutte aftaler afvikles som hovedregel om formiddagen kl 09.30-11.30.

I det omfang, det er muligt, vil man få en præcis tid. Er disse tider optagede, skal man møde indenfor dette tidsrum, registrere sig på almindelig vis og tage plads i venteværelset.

De akutte tider afvikles i løbet af formiddagen, når der er tid til det i lægernes tidsplan, f.eks. ved andre patienters udeblivelse.
Det betyder, at man må vente, til der er tid. Vi kan ikke garantere for ventetiden, der undertiden kan være af længere varighed.
Man vil blive kaldt ind til den først ledige læge.

Vi forstår, at man helst vil vente kortest muligt, men vi vil også søge at respektere de aftalte tider med andre patienter.
Vi finder alligevel, at det er et rimeligt tilbud, at man altid kan blive set hurtigt, når det er nødvendigt.

Lægernes fravær

Ved tidsbestilling kan man som regel bede om at komme til hos den læge, man ønsker. Hvis lægen ikke har ledige tider, vil man få tilbudt en aftale hos en anden læge.

Det vil også være tilfældet i lægernes ferie, under sygdom og kurser eller ved andet fravær.