Lægerne aflægger sygebesøg efter behov, dvs. hvis patienten pga. sygdom eller andre væsentlige årsager ikke kan møde op i praksis.
Sygebesøg skal aftales i telefontiden, med mindre der er tale om akut opstået sygdom.
Sædvanligvis kan børn med feber godt undersøges i vores lokaler.