Lægerne aflægger sygebesøg efter behov, dvs. hvis patienten pga. sygdom eller andre væsentlige årsager ikke kan møde op i praksis.
Sædvanligvis kan børn med feber godt undersøges i vores lokaler. 
Ønsker man sygebesøg, skal det aftales med lægerne i telefontiden, med mindre der er tale om akut opstået sygdom.