Alle patienter har i følge lovgivningen indsigt i egen journal. Det gælder også vores journaler.

Husk dog at journalen er lægens arbejdsredskab. Vi skriver til os selv og hinanden i et lægeligt sprog, der ikke altid let at forstå for patienterne. Det kan derfor kræve lidt “oversættelse” at forstå.