Mæslinger
2. marts 2019

Der er nu igen mæslinger i Danmark.

Er dit barn ikke vaccineret, var det en god ide at få det gjort.

Kontakt klinikken for muligheder

Se sundhedsstyrelsens anbefaling her

2

Lægerne på Caspar Brands Plads

piller
Førtitel
Titel
Undertitel

Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst
Tekst